BLF: s kansli flyttar till Söder. Från och med 4 november är den nya adressen:
”BLF
  Hornsgatan 103, 11 tr
  117 28 Stockholm”