Lokalerna som BLFs kansli huserat i skall rivas till förmån för nya bostäder. Därför har kansliet nu flyttat till nya lokaler. Från och med måndag 13 januari 2014 gäller följande uppgifter:

BLF Bildleverantörernas Förening
Mäster Samuelsgatan 60, 8tr
111 21 Stockholm

Tel. 08-505 164 34
Fax. 08-505 164 10 (Ange ref: BLF)