På årsmötet beslutades att stadgarna skall moderniseras och en förändring av räkenskapsåret till kalenderår istället för brutet som vi har i dagsläget. För detta krävs två medlemsmöten efter varandra med minst en månads mellanrum. Det första av dessa var alltså årsmötet i höstas och nu håller vi det andra samt en extra bolagsstämma i servicebolaget. Dagordning och förslag till nya stadgar skickas senare.

Tid: 19/5 – 2016, kl 15.00
Plats: BLF:s Kansli, Stockholm, Hornsgatan 103, 10 trappor (Samma våning som SFF.)
Anmälan: Görs på plats.

Välkomna
Styrelsen / BLF