För drygt två år sedan fick BLF-medlemmen Michael Engström rätt i Högsta Domstolen mot det norska skivbolaget Tylden, som på sin hemsida olovandes hade publicerat en bild på Kikki Danielsson. Målet återförvisades till Stockholms tingsrätt. I dagarna har förlikning träffades mellan parterna framgår av tingsrättens protokoll. Det betyder att Engström äntligen, efter sex års processande, har i skadestånd fått ett så kallat ”hemligt” belopp.

Michael Engström hade ursprungligen sålt publiceringsrätten på bilden till Bert Karlssons förlag för att användas på CD-omslaget på en skiva. Tyldens förlag i Norge publicerade bilden på sin hemsida och vägrade att betala för det. Med jur kand Staffan Testes hjälp stämde Engström Tyldens förlag vid Stockholms tingsrätt. Tyldens vägrade att acceptera att frågan avgjordes i Sverige. Staffan Teste överklagade och frågan avgjordes slutligen av Högsta Domstolen (enhälligt).
FOTNOT: Den första stämningsansökan i fallet Tylden inlämnades i oktober 2008.