Brott mot upphovsrätt i utlandet kan prövas i Sverige!

BLF-medlemmen Michael Engström har fått rätt i Högsta domstolen mot norska skivbolaget Tylden & Co AS, som på sin hemsida har olovandes publicerat en bild på en CD-skiva av Kikki Danielsson. Engström hade ursprungligen sålt publiceringsrätten på sin bild till Bert Karlssons förlag.

Bilden dök upp på det norska skivbolagets hemsida. Med hjälp av Bildombudsmannen jur kand Staffan Teste stämde Engström det norska förslaget vid Stockholms tingsrätt. Men tingsrätten avvisade Engströms talan med motiveringen att ”svensk domstol inte var behörig att pröva tvisten”. Svea hovrätt avvisade Engströms klagan och tyckte som tingsrätten. Men nu har alltså HD gett fotograf Engström rätt. Målet återvisas till Stockholms tingsrätt som har att ta ställning till Engströms begäran om ideellt skadestånd.

Högsta domstolen hänvisar i sitt utslag till att innehållet på en webbplats särskiljer sig från territoriell spridning och riktar sig i princip till en obegränsad publik. Innehållet kan ögonblickligen nås av ett obegränsat antal internetanvändare överallt i världen, helt oberoende av avsändarens avsikter avseende tillgängligheten utanför den medlemsstat där avsändaren är etablerad.
Beträffande en upphovsmans ideella ersättning för kränkning
anser HD att det föreligger svensk domsrätt för den ideella skadan i dess helhet. HD bygger sitt ställningstagande på en EU-dom beträffande kränkning av personskyddet från en webbplats från oktober 2011.

Staffan Teste:
– Beslutet i HD innebär att upphovsmän i fortsättningen nu har en chans att beivra upphovsrättsliga intrång i den ideella rätten genom att kunna stämma i Sverige och inte behöva föra tvisten i motpartens hemländer.