Jag blev så upprörd! Rena slavkontraktet från SVT! Man saknar ord, säger BLF-medlemmen Joakim Eriksson, Agena Foto, Skepshult-Borås. Han filmade en trafikolycka, en videosnutt på 40 sekunder. För en struntsumma skulle han skriva på en passus på hör och häpna:
SVT förvärvar en, såväl i tid som geografiskt, obegränsad rätt att nyttja Bildmaterialet, i redigerat eller oredigerat skick, i produktioner avsedda att tillgängliggöras för allmänheten ett obegränsat antal gånger medelst alla metoder och i alla medier existerande nu och i framtiden

Joakim Eriksson berättar för BLF: s nyhetsred:
– Jag brukar ta några liknande uppdrag per år åt SVT. I det här fallet sålde jag även åt TV4. Det skulle jag alltså inte få göra. Jag var upprörd i flera dagar. Med sådana slavkontrakt för struntsummor i ersättning kan jag lika gärna låta bli. Med TV4 har det inte varit liknande problem.

(Se nedan Avtalet som skickades till Joakim Eriksson)

BLF: s juridiske rådgivare Staffan Teste kommenterar avtalet på följande sätt:
– Det här är ett orimligt avtal som en filmfotograf inte skall acceptera. Det känns också väldigt tveksamt att licenspengar skall användas till att försöka tillskansa sig filmares egna uppdrag för småslantar.  Hur skall någon kunna livnära sig på sin verksamhet om de erbjuds sådana här avtal. En filmare rycker ut, kommer först till platsen och skaffar sig ett unikt material. Belöningen blir att någon annan skall försöka skaffa sig vinning på hans jobb. Är det här värdigt public service?


AVTAL

Mellan Sveriges Television AB, org. nr 556033-4285, nedan kallat SVT, och XX  nedan kallad Fotografen, med adress ..

1. Bakgrund

Fotografen har spelat in/fotograferat följande händelse/er, nedan kallat Bildmaterialet, som SVT önskar förvärva nyttjanderätt till:

2. Ersättning m.m.

Mot utgivande av en total ersättning om x kr, exkl. 25 % moms, för samtligt förvärvat och levererat rörligt bildmaterial.
Fakturering ska ske [till XX Västnytt, Sveriges Television, 405 13 Göteborg]. Betalningsvillkoren är trettio dagar netto.

3. Immateriella rättigheter m.m.

SVT förvärvar en, såväl i tid som geografiskt, obegränsad rätt att nyttja Bildmaterialet, i redigerat eller oredigerat skick, i produktioner avsedda att tillgängliggöras för allmänheten ett obegränsat antal gånger medelst alla metoder och i alla medier existerande nu och i framtiden. Denna rätt inkluderar även rätt att framställa ett obegränsat antal exemplar av Bildmaterialet. SVT har sålunda rätt att vidareupplåta sådana produktioner där Bildmaterialet ingår till annan, t.ex. inom ramen för SVT:s nyhetsutbyte inom EVN förutsatt att SVT inte erhåller ersättning för vidareupplåtelsen.

Fotografen överlåter även till SVT äganderätten till allt fysiskt material som Fotografen levererar till SVT i anledning av detta avtal.

Fotografen garanterar att han/hon innehar och/eller från eventuella anställda och andra genom hans/hennes försorg anlitade i och för Bildmaterialets tillkomst har förvärvat och ekonomiskt avlöst samtliga för ovan angett nyttjande erforderliga upphovsrätter och andra immateriella rättigheter.

4. Övrigt

Fotografen får inte utnyttja sitt samarbete med SVT i kommersiella sammanhang eller i andra sammanhang som kan sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende i fråga.
_______________________

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.