Om det till äventyrs har förbigått någon så håller Cepic, de europeiska bildleverantörernas organisation, 3 – 7 juni sin årliga kongress i Dresden.  BLF-ordföranden Rune Borgström ingår i den ”framtidsgrupp” som har i uppdrag att till organisationens årsmöte i Dresden presentera förslag om förbättringar och reformer.

Gruppen har haft flitiga telefonsammanträden. ”Jag har bland annat föreslagit en ändring i Cepic: s stadgar så de olika ländernas branschorganisationer även ska uppmanas rekrytera videoföretag. BLF i Sverige har länge varit ensam om att göra det. Nu finns också en organisation i Frankrike som gör det. Cepic har varit tveksam till det. Men jag har fått brett stöd i vår grupp för förslaget.”

Över 400 deltagare från 35 länder har hittills anmält sig till kongressen i Dresden. Samtidigt, den 4 juni, hålls också den Tredje internationella metadata- kongressen i Dresden. På dagordningen står bland annat metadata inom video.