UPPDATERAT

BLF har slutit ett nytt köpe- och prisavtal om pressbilder med Medieföretagen (tidigare Tidningsutgivarna). För att nå en uppgörelse har BLF bland annat tvingats gå med på att – när det gäller beställda fotouppdrag – den ekonomiska upphovsrätten ”övergår till Köparen”, det vill säga till medieföretaget. Men denne får dock inte vidareförsälja materialet till annat företag.
”Jag är inte nöjd med avtalet. Men det enda alternativet hade varit avtalslöst tillstånd. Vi har inga strejkvapen”, säger BLF: s ordförande Johan Främst.
BLF: s styrelse kommer nu att skicka ut direktiv hur avtalet ska tolkas och hur medlemmarna själva kan förhandla fram förbättringar.


Är du nöjd med det nya avtalet?

Johan Främst:
– Nej, Avtalet började en gång i tiden som ett rent leverantörsavtal, men motparten har flyttat fram sina positioner undan för undan. Det verkar som målet är att det skall bli för ”anställda utan anställning”. Vi måste nu titta på avtalets framtid, det är mycket energi nedlagt med många gånger klent resultat. Att fotografen kommer att få förhandla mera själv urholkar också nyttan. Jag tror vi kommit till yttersta gränsen och det börjar bli dags att överväga vilka
alternativ som står till buds.

Hur har BLF- medlemmar reagerat när de nu har läst hela avtalstexten?
– Många tycker naturligtvis att det är en kraftig försämring, både villkoren och den klena prisökningen.

Vad hade alternativet varit om ni inte hade gått med på det nya avtalet med Medieföretagen? Avtalslöst? Sämre avtal?
– Avtalslöst, hade varit enda alternativet, vi har inga strejkvapen eller något annat att ta till för att pressa motparten. De kan dock pressa medlemmarna ytterligare, det kan de alltid.
– Men risken med att inte skriva under avtalet, är också att attityden hos köparen hårdnar ännu mer och det blir svårare att göra avsteg.

Både SJF och SFF är kritiska till det avtal BLF slutit. Men vad är deras alternativ? Att enskilda
fotografer/företagare förhandlar på egen hand?

– Med all rätt, de bör vara kritiska till avtalet om de inte gillar det. Att fotografen förhandlar själv är alltid ett alternativ, vårt avtal har alltid varit öppet för att både köpare och säljare kommer överens om något annat, det står redan i de första raderna. Detta är något som borde utnyttjas oftare, då det är allt mer den enskilda affärssituationen som egentligen borde styra eftersom förutsättningarna kring uppdraget varierar.

Johan Främst:

– Jag skulle också vilja tillägga att man får naturligtvis inte glömma att nyhetsbilder genom
digitaliseringen har ökat tillgängligheten av material. Detta har
gjort att tidningarnas tillgång på eget unikt material minskat. Det
har också lett till att de är mer konkurrens utsatta och detta
påverkar naturligtvis utvecklingen även av vårt avtal. Vi ser nu
exempelvis de första tidningarna som går ner i utgivningstakt, och att
man försöker införa betalväggar på nätet m.m. Det blir då svårt även
för oss att se vart framtiden leder och vad avtalets betydelse blir .
Tyvärr så är det så på en pressad marknad där utbudet växer är det den
som kan erbjuda bra pris tillsammans med bra villkor den som får
jobbet. För våra medlemmar där de flesta är ensamföretagare är detta
besvärligt, man har bara sig själv och det man producerar att sälja.

Kommer ni att skriva någon Lathund med hur avtalet ska tolkas till medlemmarna?

– Ja, en liten kort beskrivning som visar på vad man kan förhandla själv.