Nej, det är inget vidare avtal. Det betyder att man för futtiga 600 kr per sida skriver bort sina upphovsrättigheter under nio månader. Jag skulle inte skriva på ett sådant avtal. Det säger BLF: s juridiska rådgivare jur kand Staffan Teste efter att ha granskat Aller Medias nya omdiskuterade frilansavtal.

Det nya ”fulavtalet” skickades ut till koncernens frilansar under sommaren och åstadkom ilska, vältaligt dokumenterat genom kommentarer på Facebook. Avtalet drabbar både skrivande journalister och fotografer.
I korthet skriver man på ett avtal som ger de svenska företagen i Aller Media fritt fram att under nio månader förmedla vidare artikeln, bilder, rörliga bilder mm till koncernens företag i Danmark, Norge och Finland. Detta mot en ersättning av 600 kr per sida. Sammanlagt rör det sig om ett 70-tal tidningar, tidskrifter, böcker m.fl. i Norden. (Se nedan citat ur avtalstexten)
Frilansar är oroliga. Skriver vi inte på, får vi inga jobb, fruktar de kritiska.
Aller Medias HR-direktör Nils Hederström säger till journalisten.se att cirka 70 frilansjournalister skrivit på avtalet och att ”många är nöjda med det”. Han tycker inte att 600 kronor per sida är för litet. ”Man har redan fått en gång betalt för materialet, och det krävs ingen ny arbetsinsats av journalisten. Vi sköter det administrativa.” På frågan att det cirkulerar uppgifter om att den som inte skriver på inte kommer att få fortsätta att frilansa för Aller Media? Är svaret: ”Vi har inte haft anledning att avstänga någon.”
BLF: s Staffan Teste:
– I praktiken säljer man bort rättigheter att sälja sina bilder och text till andra i nio månader. Detta för futtiga 600 kronor per sida.
Dessa 600 kronor ska sedan delas mellan skribent och fotograf. Säg att det finns fyra bilder på en sida. Då kan det till exempel bli 300 kr för text och 300 kr för bilderna, det vill säga 75 kr per bild.
Ingår man ett sådant dåligt avtal måste man rimligen ha någon bonus.  Bra betalt från början. Futtiga 600 kronor är inte det.
Nej, Aller Media-företagen är kända för att vara snåla, säger Staffan Teste.
Själv har han för övrigt nyligen stämt Se och Hör, en av Aller Medias många företag, som snodde en bild på en ”Bonde-söker-fru” hemsida, som fotografen hade sålt med ensamrätt till Aftonbladet. Efter många om och men betalade Se och Hör för bilden men vägrade att betala skadestånd. Dom i det målet väntas i slutet av månaden vid Östersunds tingsrätt, berättar Staffan.

Citat ur avtalstexten:

2.1. Avtal som träffas mellan Aller Media och leverantören innebär att Aller Media förvärvar full nyttjanderätt till det redaktionella material som omfattas av avtalet. Aller Media har, utöver att använda materialet inom Aller Media, också obegränsad rätt att för en extra ersättning av 600 kronor per publiceringstillfälle (inklusive sociala avgifter) per sida (vid flera upphovsmän delas ersättningen lika mellan dem), vidareförmedla materialet till samtliga verksamheter inom ALLER HOLDING. Alla verksamheter inom ALLER HOLDING kan använda materialet i såväl analoga som digitala medier. Den avtalade ersättningen är att se som enda ersättning för dessa rättigheter.”

6. Konkurrensklausul

”6.1.  Under 9 månader från första publicering har Aller Media exklusiv rätt att publicera det redaktionella materialet. Under denna tid är således leverantören förhindrad att själv parallellt utnyttja det redaktionella materialet och också förhindrad att upplåta rätten till annan att utnyttja det redaktionella materialet.”