Bildleverantörernas Förening – BLF har sedan 2015 haft en mycket uppskattad rådgivning i pris- och marknadsfrågor tillsammans med Svenska Fotografers Förbund. Nu har SFF på grund av ”ekonomiska skäl” valt att avsluta samarbetet. För att inte fotografer, kunder och andra ska förlora möjligheten till professionell rådgivning av branschkunniga har BLF beslutat att öppna en ”allmän rådgivning” i egen regi.

Den kommer att vara öppen för alla under onsdagar och torsdagar mellan 09.00 och 12.00. Telefonnumret är 08-555 963 10 eller via mejl till [email protected]. Rådgivningen kommer att ledas av verksamhetsledare Putte Salminen, och Örebrofotografen Magnus Wahman. Båda har varit med från starten av den tidigare rådgivningsgruppen. BLF vill passa på att tacka rådgivarna Annika Falkuggla, Anna von Brömssen, Dan Pettersson och Klas Sjöberg för ett utomordentligt bra samarbete genom åren. För BLF:s egna medlemmar gäller som tidigare daglig rådgivning mellan 09.00 och 15.00.

Stockholm den 24 augusti 2020.

Styrelsen

Putte Salminen Magnus Wahman
Foto: Kent Hirsch/Hirschproduktion.se Foto: Klas Sjöberg