a6ea75f659c907ac08881bbd06e3b7e0

Christer Järeslätt får 20 000 kronor i stipendium för sitt projekt ”Fotoskrap”…

BLF styrelse har beslutat att dela ut vårt årliga stipendium till fotografen Christer Järeslätt. Christer erhåller 20 000 kr till stöd för sitt projekt ”Fotoskrap”. Styrelsens motivering lyder: ”Det är roligt att stödja ett projekt där Christer Järeslätt på ett kreativt sätt kopplat ihop fotografi med teckning och på så sätt skapat en helt ny, tredje dimension. Genom att fotografiskt porträttera svenska tecknare, och samtidigt låta dessa få uttrycka sig med sin särprägel i form av en teckning på samma medie – ett polaroidnegativ – skapas en uttrycksform i symbios. Förhoppningen är att detta också kommer att resultera i en bok.”

Christer Järeslätt tog emot stipendiet personligen i samband med BLF Landet Runt på Filmstaden i Malmö den 26:e oktober.

Här ser du smakprov från Christers projekt:

59a92b649f44eb11ed128afb985f7598

Malin Biller

 

Jimmy Wallin

Jimmy Wallin

 

b718c6013e43dcd473439fb49fdffa46

Joakim Lindgren

Översta bilden (Christer med diplom), foto Jajja Deboussard
De tre nedre bilderna, foto Christer Järeslätt samt bearbetning av respektive tecknare.