Sedan 2018 har Bildleverantörernas Förening/BLF_Fotograferna tillsammans med Journalistförbundet och Svenska Fotografers Förbund haft en uppförandekod gällande yrkesmässigt fotografi för godkännande hos Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen). Uppförandekoden har genom åren uppdaterats i väntan på ett godkännande som har dragit ut på tiden i väntan på riktlinjer från EU. Efter att dessa till slut blev klara och efter kontakter med Integritetsskyddsmyndigheten och medverkande fotograforganisationer har BLF_Fotograferna valt att dra tillbaka uppförandekoden. I stället kommer vi under hösten att ta fram en rekommendation om GDPR som kommer att ha samma funktion som uppförandekoden men som står helt fritt från myndigheten.

”Kraven från Integritetsskyddsmyndigheten mot oss som part och ansvarig för en uppförandekod var allt för långtgående och hotade vår självständighet. Vi hade riskerat att bli en halvstatlig myndig med skyldighet att utdöma vite om någon bröt mot uppförandekoden. När vi gick in i det här fanns inget regelverk färdigt och vi hade för ögonen en uppförandekod med ett uppföranderåd med representanter från branschen som skulle vara rådgivande åt myndigheten. Men nu blev kravbilden en annan och då har vi valt att dra tillbaka uppförandekoden”, säger Putte Salminen, verksamhetsledare på BLF_Fotograferna.

Målsättningen är att den nya rekommendationen kring GDPR för fotografer ska bli klar under hösten så att den kan ingå i guiderna för 2022. Och förhoppningsvis kommer både Journalistförbundet och Svenska Fotografers Förbund att stå bakom rekommendationen.

Styrelsen