Vi i BLF föreslår i vårt remissvar att en alternativ referensperiod införs i omsättningsstödet för att fler enskilda näringsidkare ska kunna söka stödet. Vi uppmärksammar också att den som fakturerar via ett egenanställningsföretag inte omfattas av förslaget. Du kan läsa remissvaret i sin helhet här.

Foto: Björn Bergman/photo2be.com

Stockholm den 8 oktober 2020.

Styrelsen