Blir det fritt fram att citera bilder? Det är inte tillåtet att ”citera” fotografier utan tillstånd av den som har upphovsrätt till bilden. Men i Danmark har en konstnär, som använt en bild av den berömda Havfruen i ett fotocollage, vunnit i en upphovsrättstvist i landsrätten. Och i Sverige har Svea hovrätt avgjort ett annat principielt mål. Ändrar inte HD på hovrättens dom kan man faktiskt tolka det som att det är tillåtet att ”citera” med pyttesmå bilder. Läs om de intressanta fallen.

Under rubriken ”Citatret for fotografier” berättar de danska pressfotografernas nyhetssajt om en märklig konflikt och en intressant dom. För tre år sedan publicerade Berlingske Tidende ett bildcollage med bland annat en bild på Den Lille Havfrue. Till sin förvåning fick efter en tid tidningens bildchef en faktura på 10 000 kronor. Från konstnären Edward Eriksens arvingar och med motiveringen att den berömda damen hör till sådana danska nationalklenoder som är förbjudna att fotograferas utan upphovsrättshavarens tillstånd. Man får nämligen enligt dansk upphovsrättslag inte fotografera Havfruen utan tillstånd från upphovsrättshavaren för kommersiellt ändamål.
Nu har emellertid Östre Landsret avgjort en tvist mellan konstnären Björn Nörgaard och Eriksens arvingar. Nörgaard hade i samband med HC Andersens födelsedag gjort ett eget fotocollage med en sin egen variant av Havfruen tillsammans med ett foto på den äkta Havfruen. Domstolen godtog Nörgaards påstående att hans fotocollage var ett eget verk och att han där hade rätt att använda av ett fotografi av den äkta Havfruen. Fotocollaget betraktas därmed som eget verk och då är det fritt fram att ”citera” en bild.

 

Vad händer med citaträtt av bilder i Sverige?

Även i Sverige är citaträtt av bilder aktuellt. ”Man kan inte citera bilder”, brukar BLF: s Staffan Teste predika på sina föredrag om upphovsrätt. Men han har faktiskt själv i ett aktuellt fall för en klients räkning överklagat Svea hovrätts dom till Högsta domstolen. Det är ett udda och något komplicerat fall som skulle kräva ett stort utrymme att i detalj förklara. Men i korthet gåt det ut på att A har (utan tillstånd från upphovsmannen) på en hemsida publicerat B: s bilder. Det gäller mycket små bilder, i storlek något mindre än ”tumnaglar”. B vann i tingsrätten men förlorade i hovrätten. Som förklarade att ”de minimala bilderna” inte hade haft ”en central roll” på hemsidan.

Om nu inte HD tar upp målet blir hovrättens dom prejudicerande. Då är det fritt fram att ”citera” med små bilder. Hur små och hur suddiga är litet oklart. Men Staffan tror/är nästan övertygad om att HD ger hovrätten bakläxa och att domen rivs upp. Huruvida Staffan får rätt eller inte – återkommer Merts Nyhetsbrev till.