I vintras kom Bonnier News med ett nytt frilansavtal. Tillsammans med Journalistförbundet, Svenska Fotografers Förbund och Svenska Tecknare reagerade vi starkt på det oskäliga avtalet. I mitten av mars skrev BLF en debattartikel i Medievärlden. Bonnier News tog åt sig av kritiken och lovade att se över avtalet.

Det har man nu gjort men resultatet som smögs ut under semesterperioden är en tvätt utan ekonomiskt värde för frilansaren. För oss som branschorganisation som värnar frilansare och affärsnyttan mellan två parter är Bonnier News agerande och uppdaterade avtalsförslag närmast ett hån.

Bonnier News skriver på sin hemsida: ”Genom att värna om det fria ordet samtidigt som vi driver den digitala utvecklingen framåt siktar vi mot att bli Sveriges ledande mediehus.

Det kunde lika gärna stå: ”Genom att vi styr det fria ordet samtidigt som vi driver frilansarna framför oss ska vi bli Sveriges ledande mediehus.

Det är genant och uppenbart att det är den enskilda företagarens – frilansarens – arbete som ska generera intäkterna och vinsten till Bonnier News. Förmodligen räknar företaget med att det finns tillräckligt många frilansare som älskar sitt jobb så innerligt att de ska acceptera de fullständigt oskäliga villkoren i avtalet. Villkor som stryper frilansens eget företagande och som innebär att marknaden för frilansfotografer inom media hotas om avtalet får bäring.

Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Dagens Industri, Veckans Affärer, Resumé, Dagens Medicin, Sköna Hem, amelia, Leva & Bo, Allt om Mat och Allt om Vin är några av Bonnier News titlar. Dessutom är man majoritetsägare i Mittmedia med 28 tidningar. Bonnier News har bortåt 100 varumärken/titlar och finns förutom i Sverige även i Danmark, Estland, Lettland och Slovenien.

Bonnier vill betala för ett uppdrag/tidning men ha rätten att använda frilansarens arbete i alla distributionskanaler i hela koncernen, inklusive marknadsföring. Dessutom vill företaget kunna återanvända arbetet ett obegränsat antal gånger utan att behöva betala extra för det. Därtill vill man förbjuda frilansaren att vidaresälja arbetet till någon annan.

Det är som om Volvo skulle säga till sin underleverantör att vi vill avtala om obegränsat antal växellådor men vi betalar bara för en växellåda. Och att Volvo i nästa led skulle sälja bilen med krav på att köparen inte fick sälja bilen som begagnad. Sådan är Bonnier News affärsidé.

Det finns en konkurrenslag som ska förhindra det som Bonnier nu företar sig. Så här skriver Konkurrensverket: ”Det andra förbudet gäller när företag missbrukar sin dominerande ställning på marknaden. Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin marknadsmakt.” Det är exakt vad Bonnier News gör genom sitt nya och högst oskäliga frilansavtal.

Skriv inte på!

Styrelsen i Bildleverantörernas Förening – BLF