Det av bildorganisationer hårt kritiserade Uppdragsavtalet gäller inte alla förlagets tidningar utan endast Allt om Mat, hävdar Bonnier Tidskrifters VD Ulrika Saxon.

Chefredaktören för Allt om Mat, Lagalätt och Spis Bedre, Katrin Alström, svarar i Journalistens nätupplaga på kritiken: ”Syftet har varit att hitta ett avtal anpassat för våra behov, ett bra sätt att arvodera fotografer samtidigt som både vi och fotograferna slipper hanteringen kring varje enskilt bildköp.

Om vi köper en bild från en frilansande fotograf vill vi kunna använda bilden i vår verksamhet. Den ordning som avtalet skapar i rättighetsdelen påminner om den som gäller enligt kollektivavtalet. Alternativet hade varit att förhandla varje bild för sig och vi vet att det är en i praktiken tungrodd lösning. På detta sätt skapar vi förutsättningar för en större flexibilitet, fler uppdrag och bättre betalt till våra frilansare.”
Enligt Katrin Alström får nu fotograferna en viss procent i tillägg på alla jobb de gör – oberoende om bilderna vidarepubliceras eller inte. Enligt henne har frågan diskuterats med fotograferna. Katrin påpekar att hon själv är dotter till en fotograf och har mycket stor förståelse för att fotograferna vill ha vettiga avtal. Hon tillägger: ”Allt om Mat aldrig har gjort sig känd för att betala låga arvoden.”