Bonus Copyright Access har funnits i nästan 40 år och är en upphovsrättsorganisation som företräder 15 bransch- och intresseorganisationer, bl.a. BLF. Bonus Copyright Access representerar såväl upphovsmän som förläggare och utgivare av böcker, läromedel, press, noter och bilder av skilda slag.

Tillvaratar intressen

Bonus Copyright Access uppgift är att tillvarata rättighetshavare (t.ex. fotografer) ideella och ekonomiska intressen genom att sprida information och träffa avtal om kopiering med de som kopierar bilder. I uppdraget ingår också att inkassera, förvalta och fördela ersättning för mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk samt fotografiska bilder.

Licensierar kopiering

Ett stort antal så kallade kopieringslicenser avseende kopiering av bl.a. bilder har tecknats med skolor och universitet. Även företag och myndigheter tecknar licenser för fotokopiering ur t ex tidningar. Detta för att kunna sprida materialet internt inom sina respektive organisationer. Andra avtalsparter är t.ex. Svenska kyrkan som har kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Kontrollerar efterlevnaden

En viktig uppgift för Bonus Copyright Access är att informera om de kopieringsavtal föreningen sluter med skolor och andra kundgrupper. Det sker bland annat genom besök på skolor då Bonus Copyright Access informerar om kopieringsregler och upphovsrätt. Överträdelse kan leda till krav på skadestånd eller krav på klarering av rättigheter direkt med enskilda rättighetshavare.

Samarbetar internationellt

Bonus Copyright Access bevakar upphovsrättsliga frågor för både svenska och utländska rättighetshavare. Av den ersättning som inkasseras för kopiering i Sverige fördelas varje år betydande belopp till rättighetshavare i andra länder. På motsvarande sätt inkasseras ersättningar från andra länder genom ömsesidighetsavtal. Ersättningen vidareförmedlas till svenska rättighetshavare.

BUS

BUS (Bildkonst upphovsrätt i Sverige) administrerar utbetalningen av kopieringsersättningen till samtliga fotografer och BLF-medlemmar. Det går bara att söka ersättning för individuella fotografnamn men BLF har också förhandlat fram att bildbyråer eller museer som är rättighetsinnehavare kan söka ersättning för sina rättigheter via de individuella fotografnamnen.
För att få pengarna måste ansökningsblanketter fyllas i. De kan hämtas via hemsida för Bildupphovsrätt i Sverige, som administrerar utgivningen. Ansökan kan ske en gång per år. Även TV-pengar för SVT:s sändningar kan sökas liksom TV-pengar för några få TV 4:a program.

LÄS MER OM BONUS HÄR

Du kan också ringa till BLF: s kansli eller till BLF: s juridiska ombud Staffan Teste.