BAPLA, den brittiska systerorganisationen till BLF, har beslutat att starta en ”Akademi” för fotostuderande och amatörfotografer. Avsikten är att man inom den nya akademins ram ska ordna kurser, seminarier och månatliga tävlingar för amatörer. De bästa bilderna läggs sedan ut på nätet och säljs till allmänheten. Meningen är att projektet ska ge både BAPLA och hela bildbranschen goodwill.

Bakgrunden till det något omtvistade projektet är att BAPLA har bekymmer. Sedan flera år förlorar organisationen medlemmar. Enkelt uttryckt förlorar BAPLA för varje ny medlem som tillkommer två medlemmar. Deras företag har antingen köpts upp, gått i konkurs eller så anser de sig inte råd att betala medlemsavgiften. BAPLA, den största av medlemsorganisationerna i den europeiska centralorganisationen CEPIC, hade som mest 440 medlemsföretag, och är nu nere i 380 och medlemsantalet fortsätter att sjunka, skriver ordföranden i BAPLA Paul Brown i ett brev sina medlemmar.

 

För att göra något åt det har BAPLA startat med ett ambitiöst program. Bland annat ska medlemmars produkter marknadsföras bättre och man ska satsa på att utbilda allmänheten om upphovsrätt, det vill säga att folk inte ska ”stjäla bilder på internet genom att kopiera och klistra in”. Projektet kallas ”The BAPLA Academy” och går ut på att man organiserar ”fotografistuderande, 24-64 år gamla amatörfotografer och 65+ entusiaster” som medlemmar. För dem ordnas seminarier och de kan varje månad delta i fototävlingar och deras bilder publiceras på akademins hemsida där allmänheten kan köpa bilderna för olika ändamål, till exempel för att trycka på t-shirts och muggar.

Varför gör vi nu detta? frågar Paul Brown retoriskt. Jo, förklarar han: Vi vill hitta nya vägar att undervisa allmänheten om upphovsrätten (copyright). Samtidigt vill vi vända oss till studerande och uppmuntra en ny generation att hitta vägen till vår bransch, skriver ordförande Paul Brown.

Hur mottas beslutet att starta The BAPLA Academy? I vilket fall inte särskilt entusiastiskt åtminstone bland ett av medlemsföretagen, fotoLibra, som är frän i sin kritik. Förklaringen är att fotoLibra är ett företag som har specialiserat sig på att sälja fotoamatörernas bilder.  Både bildsäljarna/amatörfotograferna m.fl. och bildköparna registrerar sig på fotoLibras hemsida. Bildsäljarna får sedan 50 procent av nettopriset.

Av: Mert Kubu