I en skarp skrivelse till EU- kommissionen i Bryssel protesterar Cepic mot Google Images sätt att olovandes använda tredje parts bilder i sin sökmotor. Cepic, de europeiska bildleverantörernas centralorganisation, står i spetsen ”för en aldrig tidigare skådad koalition” av tusentals fotografer och bildbyråer, heter det i ett pressuttalande. Protesten är formellt ett antitrust klagomål och stöds även av de stora amerikanska bildorganisationerna. BLF som medlem i Cepic står bakom anmälan.

I klagomålet anklagas Google för att otillåtet presentera tredje parts bilder i full skala och hög upplösning på sina hemsidor, särskilt när det gäller Google Images. Med en klick går det att direkt piratkopiera bilderna. Google informerar inte användarna – i vilket fall sker det bristfälligt – vem som äger upphovsrätten till bilderna. Google använder allt mer bilder online utan rättighetshavarnas samtycke, heter det i klagoskriften. När Google i januari 2013 införde nya rutiner försämrades läget för bildleverantörerna och under den gångna sommaren ännu mera. Detta föranledde Cepic att samla sina egna led och att bilda en stor koalition tillsammans med de amerikanska organisationerna. Den 12 november skickades protestskrivelsen med klagomålet till EU-kommissionen.
Enligt Cepic är 85 procent av alla bilder som hittas online av visuella sökmotorer olagliga kopior och 80 procent av dessa har spridits av Google  Bilder.
Bildleverantörerna kräver nu att Google tvingas acceptera att ett tekniskt system införs som skyddar bildindustrins och upphovsrättshavarnas intressen.
Bakom Cepic står även följande organisationer:

American Society of Media Photographers (ASMP)
Graphic Artists Guild (GAG).
National Press Photographers Association (NPPA)
Digital Media Licensing Association (PACA),
The Professional Photographers of America (PPA),