Foto: Ulrik Södergren

Foto: Ulrik Södergren

Rapport från Cepics kongress som hölls i somras på Malta. Det är här som bildbyråer träffas och gör upp affärer om internationell distribution av bilder. I samand med detta event arrangerades även en konferens om foto-metadata… 

Årets konferens är välbesökt med över 700 delegater ifrån hela världen. Flera av BLF:s medlemmar är naturligvis på plats.

 

Onsdag 4/6 – Miles

Miles är ett EU-projekt som handlar bildhantering och bildförsäljning för historiska bildarkiv. Dagens stora ämne var hur man ska hantera Orphan Works.

Mario BoucardMario Buchard som är Cepic2008_BUS8999General Counsel för Copyright Board of Canada var där och berättade om hur de i Kanada har skapat en licens för verk där det inte går att finna upphovsmannen. Den som vill använda ett verk kan efter att själv ha försökt gjort efterforskningar men inte lyckats få tag på upphovsmannen lösa en sådan licens för att använda det. Man gör en bedömning för varje bild ifall fall det kan finnas några etiska problem att använda den. Främst handlar det om ifall man tror att upphovsmannen skulle ha motsatt sig publicering samt att det inte ska växa anstöt hos allmänheten. Man kan se denna licens som en slags försäkring mot skadestånd och rättsprocesser för den som vill använda en bild där upphovsmannen är okänd.

Miles har utvecklat en databas för registrering av bilder där upphovsmannen är okänd. Tanken är att museer och bildarkiv ska kunna få en gemensam plattform för att söka efter upphovsmän till verk. Idag skedde den officiella starten för systemet. System är ett experiment men målet är naturligtvis att det ska kunna fortsätta.

 

Torsdag 5/6 – Second international Photo metadata conference

Dagens heldagskonferens om foto-metadata var en succé även om den inte var lika välbesökt som förra årets event i Florens. Det som var glädjande var att flera av de frågor som togs upp under konferensen i Florens nu faktiskt är under arbete. Under det gångna året har IPTC arbetat fram ett förslag till en revision och utvidgning av den befintliga IPTC-core. Den utökade standarden innehåller fält för modellrelease, företag om återges i bild, ursprunglig konstnär i fall där foto är en konstreproduktion och mycket mer. De har även infoga fält ifrån PLUS. IPTC ska rösta om det nya standardförslaget i slutet av juni. Du kan läsa ett utkast av IPTC:s uppdaterade och utökade standard för fotometadata (senaste är version 4) här .

Även här var det stort fokus på Orphan Works. David Reicks rapporterade om en undersökning som SAA gjort om inbäddad metadata i förhandsvisningen på olika bildbyråers webbplatser. Resultatet var skrämmande. En stor del av bilderna som ligger i princip öppet hos de stora bildbyråerna saknar helt metadata. Om dessa bilder kommer på avvägar går det ej att spåra upphovsmannen och det är stor risk att de i princip blir gratis att använda om den amerikanska orphan works lagen går igenom.

Dagen avslutades av Hiroshi Maeno från Canon. Han berättade att både Canon och Nikon (som tyvärr inte var med i år) hade tagit stort intryck av förra årets konferens. De arbetar nu på att förbättra möjligheterna att bädda in mer metadata redan i kameran. Detta sker genom att CIPA har skapat en arbetsgrupp som just nu tar fram förslag på en utökning av EXIF-standarden. Bland annat är planen att skapa ett globalt unikt id (GUID) för varje bild. Detta baseras på kameramodell, kamerans serienummer samt datum och bildnummer. Ett sådant nummer skulle bland annat underlätta i många upphovsrättstvister.

Denna konferens ordnas av Cepic tillsammans med IFRA och IPTC . Här är en länk till lite läsning om förra årets metadatakonferens .

Microstock och prisdiskussioner 8/7

Begreppet ”microstock” skakar om marknaden bland bildbyråer på samma sätt som ”royalty free” en gång gjorde! Alla har åsikter stora som små aktörer på marknaden. Amerikanen Jim Pickerell som varit i bildbyrå branschen i över 40 år anser att vi skall flytta över till ”modified rights ready prices”, samma bilder till olika kunder men med olika priser baserat på kundens användande. Oleg Tscheltzoff som grundade siten Fotolia, han förstår inte varför vi bråkar om priset på bilden, han säljer nedladdningar per antal eller efter storleken på filen och det är något som klassiska byråer inte skall ge sig in på. Han tror att ”microstock” marknadens största förtjänst är att det är enkelt att köpa, både vad gäller pris och rättigheter.

 

Hur var årets Cepic?

Cepic är ett mycket intressant då det är en unik chans att träffa bildbyråer ifrån hela världen. Alla som vi frågat har varit mycket nöjda. Många har gjort bra affärer. Det har varit hög kvalité får seminarier.

Jaak Kruusmägi, IBLSvenska IBL Bildbyrå har två delegater på plats. IBL_KP33335De brukar besöka Cepic varje år. Vi frågade IBL:s Jaak Kruusmägi varför de är här och vad han tycker om evenemanget. Han berättar att detta är deras främsta tillfälle för att träffa leverantörer och distributörer. Jaak säger att de främst är här för att träffa sina befintliga internationella samarbetspartners, Det är viktigt att stämma av hur det går och få nya influenser. Här får man även indikationer på hur det går internationellt vilket ju även påverkar oss i Sverige. Men Jaak är även här för att hitta nya kollektioner, distributörer samt få nya idéer. Just nu händer det mycket på marknaden i med microstock, filmklipp och förändrade prisbilder. Det är viktigt att hänga med. Jaak planerar redan att åka till nästa års Cepic i Dresden.

Du kan läsa mer om årets kongress på Cepci:s webb