Google Bilders nya utformning har haft en ”förödande” påverkan på de enskilda bildleverantörernas verksamhet. Piratkopiering har underlättats avsevärt. Många medlemsföretag rapporterar mer än 70-procentig minskning av trafiken på deras hemsidor sedan Google införde den nya given. Det skriver Cepic, de europeiska bildleverantörernas centralorganisation, i en skrivelse till EU-kommissionen och begär att kommissionen inleder en närmare granskning av Google Images.

Bakom Cepics krav står ytterligare 20 internationella föreningar och förbund. Tidigare visade Google Bilder miniatyrbilder, som man kunde klicka på för att komma  vidare till originalsidorna på nätet, där det framgick vem som hade upphovsrätten till bilden. Det nya är att Google visar bilderna i samma storlek eller upplösning som originalet. Det är bara att klicka på tangenten och kopiera. Med hjälp av en ”överlägsen teknik” styr Google tredje partens bilder vidare, heter det i inlagan till EU-kommissionen. Google får därigenom betydande konkurrensfördelar. Både små och stora bildföretag får det svårt att tjäna pengar på sitt arbete.
Cepic och de 20 internationella bildföreningar som har anslutit till protesterna hävdar att Google Bilders verksamhet strider mot EU: s stadgar paragraf 102 och begär att en närmare granskning inleds samt att en ”Lägesrapport” snarast ges.
Den 32-sidiga skrivelsen kompletteras med konfidentiella bilagor, innehållande uppgifter om hur hårt enskilda bildleverantörer drabbats av Nya Google Bilder