BLF:s internationella gren, CEPIC, har i ett så kallat ”position paper” redogjort för EU-kommissionen hur viktigt vi tycker att det är att bilder på nätet får ett bättre skydd. Dokumentet innehåller policyrekommendationer kring användning och rättigheter på nätet och är med kampanjen: “Campaign for a Better Protection of Images Online” starten på en intensiv uppvaktning av politiker för att få dem att förstå vikten av frågan.

Läs mer här: http://cepic.org/issues/image-providers-call-for-a-better-protection-of-images-online