Från chefredaktören Mats Åmvall för Söderhamns-Kuriren Mats Åmvall har vi fått nedanstående klargörande förklaring till mysteriet med antalet fotograftjänster på tidningen:

”Hej – jag inser att jag är ute i senaste laget. Läser Mert Kubus notis ”Fotograf fick stanna på Söderhamns-Kuriren som multijournalist” daterad 12 januari.
Första meningen i brödtexten lyder: ”Tidningen skulle spara.”
Det var exakt vad vi inte skulle. De tre fotograftjänsterna ersattes fullt ut med två nyanställda medarbetare samt med den fotograf som också visade sig ha god skrivförmåga. Förändringen var med andra ord inte någon rationalisering eller besparing utan en växling av kompetens som har gett oss utökad reportertid. Vill också passa på att tillägga att vi jobbar två och två (text+bild) precis lika ofta som förut och åker ensamma på jobb också i samma utsträckning. Vi har dessutom gott om bildreportage och en livaktig bilddiskussion internt.
 Vänlig hälsning”
 Mats Åmvall