Sara Skyttedal förlorade upphovsrättsmålet mot Dagens Nyheter i Patent- och marknadsöverdomstolen. Domen kan inte överklagas. BLF har aktivt stöttat Skyttedal då vi bedömde att namnangivelsefrågan och vilka bilder som kan kopplas och användas till en dagshändelse enligt paragraf 23 är principiellt viktig. Domen visar tyvärr att fotografer – amatörer eller yrkespersoner – inte har det skydd som krävs i nuvarande upphovsrättslag och vi kommer att arbeta för att lagen ändras både i Sverige och på EU-nivå.

Domen kan du läsa här.

Av Putte Salminen, verksamhetsledare