f3d6669690ffc212cc213356e1813494

Presstödsnämnden publicerar varje år en utredning över de svenska dagstidningarnas ekonomi. Den visar att år 2006 var ett rekordår för tidningar. De uppvisade den högsta nettomarginalen på 30 år…

Sara Gunnarsson och Karl Erik Gustafsson har sammanställt en läsvärd rapport. Den visar att trots att den totala upplagan har sjunkit med 1.3% jämfört med år 2005 så har tidningarna en mycket god ekonomi. Annonsintäkterna ökar vilket naturligtvis delvis hänger ihop med den rådande högkonjukturen, men en annan orsak är de nätupplagorna.

Tidningarnas nettointäkt har stigit oavbrutet sedan år 2002. De fem största tidningshusen hade tillsammans (Bonnier AB, Schibsted, Stampen Gruppen, NWT/HD, MittMedia Förvaltnings AB, Gota Media, Kalmar/Borås) ett nettoresultat på nästan 2,2 miljarder kronor. Nu finns det ju alltid vinnare – hur ser det ut bland mindre tidningar samt de som går sämst. Till att börja med kan man konstatera att även många mindre tidningar har god ekonomi. Man kan även konstatera att det finns väldigt få förlorare. Utav de 51 tidningar som ingår i rapporten är det bara sju företag som inte har en positiv nettomarginal.

Du kan ladda ner den aktuella rapporten Dagspressens ekonomi från Presstödsnämnden

Du kan läsa mer om denna rapport i Dagens Industri (070830 sid 12) samt webbversionerna av TU:s tidning MedieVärlden, och Dagens Media