Foto: Shutterstock

Tid: 17.00.
Plats: Kungsgatan 28A i Stockholm.
Du kommer även att kunna vara med digitalt. Möteshandlingar och övrig info kommer i mejl.

Styrelsen