Lysande tider förfutspås för den digitala e-boken i Sverige. Det sker i en färsk rapport från Svenska Förläggarföreningen och Netopia.

Ännu är andelen e-böcker mycket blygsam av den totala bokutgivningen, blott 1,4 procent. Men ökningen sker mycket snabbt. Av  de två dominerande leverantörerna av e-böcker i Sverige, Elib och Publit, säljer Elib 5 000 e-böcker i månaden till privata kunder. Biblioteken lånar ut 20 000 e-böcker per år.
I rapporten ”Den digitala ekonomin” räknar man med att de digitala innehållstjänsterna i Sverige totalt sysselsätter 11 000 personer och att det finns en potential att öka med 6 000 tjänsster till slutet av 2013. Särskilt optimistiska är man när det gäller tv- och musiktjänster. När det gäller digitala musiktjänster är Sverige världsledande.
Men Förläggarföreningen räknar med att även den Digitala boken kommer med stormsteg. I USA dominerar den redan marknaden.

Definition av E-bok = där text och/eller bild återges i digital form
International Digital Publishing Forum (internationell sammanslutning för förlagsbrranschen)
rekommenderar Epub som standard format för e-böcker. Det är ett öppet system som fritt kan
anvädas av alla:
För att hindra piratkopiering rekommederas kryptering eller vattenstämpling.
NETOPIA = Forum för digitala samhällsfrågor.

Hela rapporten kan du läsa här!