Fotograf Lennart Olson, Steninge, en av de Tio Fotografer är död. Han blev 84 år. Gruppen Tio Fotografer bildades 1957 och höll sin första gemensamma utställning i Lunds konsthall året därpå. 50 år senare, 2008, hölls Tiogruppens sista utställning, åter i Lunds konsthall. Endast två av gruppens ledamöter levde då: Hans Hammarskiöld och Lennart Olson. Nu är det endast Hammarskiöld kvar.

Tiden under vilken gruppen bildades kom att beskrivas som guldåldern i svensk fotografis historia. I gruppen fanns utöver Lennart Olson och Hans Hammarskiöld många berömda namn – Sten Didrik Bellander, Sven Gillsäter, Rune Hassner, Georg Oddner, Pål-Nils Nilsson m fl.

Lennart Olson var fascinerad av ingenjörskonstruktioner som betongbroar och fotograferade dem ur alla tänkbara vinklar. Han kom att framstå som en motpol till den efter andra världskriget rådande svenska naturromantiska fotografin. Under ett par decennier arbetade han som dokumentärfilmare och gjorde ett 50-tal filmer åt SVT.