bridgesteeringwheel

De är mästare på att leta upp och fotografera gamla vrak i Östersjön.  Ni minns väl champagnefartyget ”Jönköping” som under första världskriget torpederades av en tysk u-båt och sjönk med 7,5 ton champagne och 67 fat konjak på väg till den ryske tsaren. Och så den mest berömda bedriften – att efter mer än 50 år hitta och filma DC 3:an.

Lasse Rengfelt, VD i Deep Sea Productions, medlem i BLF – är sommaren högsäsong för er när det gäller att filma gamla vrak på Östersjöns botten?

– Säsongen börjar faktiskt för oss redan i maj och vi filmar ända till november. Men vi kan ju även dyka på vintern från isen, även om det inte sker så ofta.

Vad håller ni på med just nu?

– Vi arbetar bland annat med vårt projekt ”Spökskeppet”, som ligger mitt i Östersjön, öster om Gotska Sandön. Där är vi slutskedet med bearbetningen av materialet.

Deep Sea Productions grundades enligt er hemsida 1997 av historikern, dykaren och fotografen Carl Douglas?

– Ja. Han är vår styrelseordförande.

Men i dag sysslar ni inte bara med undervattensfotografering? Ni producerar även tv-filmer och dokumentärer som inte har med gamla vrak att göra?

– Vi har fått en stor spännvidd av produkter. Men jag skulle uppskatta att minst hälften av vår verksamhet består av filmning och stillbildsfotografering under vatten.

Ni har även en stor bildbank, med massor av undervattensbilder?

– Vi har både stillbilder och videofilmer från väldigt många vrak i Östersjön, även från vrakexpeditioner från andra delar av världen. Men tyvärr har vi ännu inte fått någon struktur på vårt omfattande material. Vi håller på och arbetar med det.

Vem eller vilka äger Deep Sea Productions?

– Carl Douglas. Han är just nu ute på en expedition

943_e3c154ca51efa890a1891a06efdb897b

Carl Douglas – historiker, dykare, filmare, en av männen bakom upptäckten av DC 3:an. FOTO: Deep Sea Productions

”En passion”. Deep Sea Productions skriver i sin programförklaring: ”Drivkraften bakom företaget är en passion för de olösta mysterierna i havet”. ”Vi strävar efter att inom sitt område att vara ledande som producent av filmer, foton, dvd och böcker ”.

Deep Sea Productions samarbetar med en rad forskare och med Marin Mätteknik, som har tre specialutrustade fartyg för dykexpeditioner.