Hur mycket får man bearbeta bilder? En av världens ledande digitala mörkrum heter ”10b Foto” och ligger i Rom. I dag sänder stjärnfotografer sina bilder till det italienska fotolaboratoriet för efterbearbetning och toning. I en intressant artikel visar ”The British Journal of Photography” hur det går till.

Ofta är det bråttom med reportagebilder från världens oroshärdar. Då skickas JPEG-filer via satellittelefon. Andra gånger är det RAW-filer. På laboratoriet håller man kontakten med fotografen via Skype, berättar Olivier Laurent,  en av grundarna av ”10b Foto”.
Han beskriver det digitala mörkrummet som i princip det gammeldags mörkrummet. Men utan kemikalier. Gränsen mellan ”förädling av bilder och manipulation” hålls strängt. Kontrast, mättnad och nyans redigeras. Men man retuscherar aldrig något, försäkrar han.
Men bedöm själv! Läs här hela artikeln se på bilder före och efter förädlingen!
10b Fotos hemsida