Organisationen Joint Photographic Expert Group som fastställer den tekniska standarden för JPEG-formatet,  ett av de vanligaste formaten för att spara digitalbilder i, överväger att införa ”DRM” – Digital Rights Management, som hindrar människor från att kopiera eller fritt distribuera en viss fil. De allra flesta bilder du ser på webben skapas i JPEG eller JPG-formatet.  DRM skulle exempelvis kunna stoppa dig från att dela en bild på Facebook som du inte har skapat själv, eller på annat sätt saknar tillstånd att använda.

Vad är DRM?

Just nu finns det inget som hindrar någon från att göra så många kopior av en viss fil som de vill. Det kanske inte är lagligt att publicera en fotografs bilder på din webbplats, men det finns inget som tekniskt hindrar dig från att göra det. Men mjukvara existerar för att stoppa obegränsad  reproduktion av filer. Detta kallas DRM, en förkortning för ”Digital Rights Management.” Det är vanligast i musikfiler: Om du någonsin har kört upp mot ett felmeddelande som säger att du inte auktoriserad att spela upp en viss ljudfil, som är det DRM som styr det. Det förekommer också i vissa tv-spel m.m

Bilder kan bli nästa format.

Den gemensamma Joint Photographic Expert Group (JPEG), gruppen bakom JPEG, säger att det har för avsikt att ”utveckla en standard för att förverkliga säker delning av bildinformation, säkerställa integritet, upprätthålla dataintegritet och skydda immateriella rättigheter.” I veckan har gruppen sammanträtt i Bryssel för att diskutera detta. Målet är också att förbättra användarnas integritet: Gruppen säger att ”spridningen och användningen av digitala bilder ger också upphov till ett antal konflikter i termer av icke-avsedd spridning av privata uppgifter, t.ex. metadata som är associerade till en publicerad bild som fortfarande innehåller geografisk information som kan användas att identifiera personer som gett anonyma intervjuer till journalister, eller bilder publiceras på sociala medier endast avsedd för en begränsad publik m.m. Här, kan DRM förhindra att människor utan rätt behörighet att kunna öppna och se vissa bilder. Dr. Touradj Ebrahimi sammankallande inom Joint Photographic Expert Group säger till BBC att ”DRM kommer inte finnas i dina bilder om du inte själv vill det, vi tvingar ingen”