38eefba9a0fc3cb4b35bbfde052777e9

European Color Initiative (ECI) publicerar en hen del läsvärda dokument. Ett av dem är Digipix som innehåller många råd kring professionell fotoproduktion. Den har tidigare dock bara funnits på tyska, men finns den även på engelska…

ECI är en samanslutning av stora tryckerier, främst inom djuptryck. De arbetar för standardisering inom tryck och färgstyrning. Mycket av arbetet sker i samarbete med det tyska forskningsinstitutet Fogra. Men för att få bra återgivning i tryck krävs bra bilder, därför har man intresserat sig även för färgstyrning för fotografer.

Digipix 3 – Compendium for Digital Photograpgy är ett omfattande dokument på hela 101 sidor. Det behandlar främst efterbehandling av digitala bilder. Det ger råd kring hur du får korrekt bildåterginving på bildskärm, skärpning av bilder, tonjustering och bildsändning. Guiden är välskriven men ganska teknisk. Jag rekommenderar den som nyttig men knappast underhållande läsning.

Digipix kan laddas ner gratis från www.eci.org . Du hittar den under downloads och Digital Photography.

Text: Ulrik Södergren