Dom i Högsta domstolen till fördel för upphovsrätten

Högsta domstolen (HD) har kommit fram till att Sveriges Television (SVT) har gjort intrång i en
persons upphovsrätt genom att olovligen använda delar av en mobilfilm.

SVT hävdade att informationsfriheten i det här fallet skulle gå före upphovsrätten.
BLF uppskattar att HD inte accepterade den tolkningen och att upphovsrätten står stark oavsett vem som utmanar den.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Styrelsen