Foto: photo2be.com – Björn Bergman

Brott mot lagen om skydd för geografisk information. Det var åtalspunkten för den person som vid Umeå tingsrätt ställdes inför rätta för att ha publicerat videofilmer tagna under 2020 och 2021 med drönare – den första rättegången i sitt slag i Sverige. Foton och film som tagits med drönare får enligt lagen inte spridas utan tillstånd från Lantmäteriet på grund av risken att exempelvis skyddsobjekt kan röjas eller återges. Personen frikändes helt i tingsrätten. Mål nr: B 2062-21. Domen kan överklagas.

”Domen ger tyvärr ingen vägledning framåt utan fotografen blir friad för att Lantmäteriet kraschat juridiskt. Vi ska arbeta för att lagen ändras så att bilder och filmer med horisont inte per automatik måste skickas in till Lantmäteriet för godkännande”, säger Putte Salminen, verksamhetsledare på BLF_Fotograferna.

Läs mer angående spridningstillstånd.

Se även FOTOguiden på sidan 31 och 32.

Styrelsen