phantom2Datainspektionen vill att kameradrönare och övervakningskameror jämställs och menar att det krävs kameraövervakningstillstånd från länstyrelsen för att fotografera och filma med drönare.

De som använder sig av drönare proffesionellt idag inhämtar tillstånd från transportstyrelsen och man måste även ha en giltig specialförsäkring. Men datainspektionen anser att man borde söka tillstånd för övervakningskamera hos länstyrelsen. Dessa tillstånd är länsstyrelserna väldigt restriktiva med och de delas i stort sett bara ut när övervakningen handlar om att förebygga brott och olyckor. I senaste numret av Integritet i fokus, som ges ut av myndigheten Datainspektionen, skriver de att filmning med drönare förmodligen kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen.

”Datainspektionens bedömning är att filmning eller fotografering med drönare över platser som allmänheten har tillträde till omfattas av kameraövervakningslagen. En kamera i en drönare manövreras inte på platsen och ska därför inte jämställas med en handhållen kamera.”
Kameraövervakningslagen gäller dock inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde om filmningen görs för privat bruk. Det innebär att lagen normalt sett inte gäller för filmning som sker i privatbostäder och utförs av den som bor där.”

Men det är inte slut där utan det gäller att titta på vilken typ av mark du befinner dig på när du filmar eller fotograferar.

”Även kameraövervakning av andra privata byggnader än privatbostaden, till exempel garage, förråd, sjöbodar och på avgränsad tomtmark, som bedrivs av innehavaren utgör normalt övervakning som faller utanför lagens tillämpningsområde. Det är dock inte fråga om privat kameraövervakning om bilder eller ljud från övervakningen sprids till en större krets personer, till exempel på Internet. Om drönaren används för att filma platser dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd från länsstyrelsen. Då spelar det ingen roll om kameran i drönaren används för privat bruk.”

Ännu har ingen sökt tillstånd hos länstyrelsen, deras beslut kan sedan prövas i domstol. Infrastrukturminister Anna Johansson (s) säger att reglerna för drönare bör utformas utifrån de regler som redan finns för flyget när det gäller miljö, säkerhet och sekretess. Det är viktigt för att skapa goda affärsmöjligheter för europeisk industri. Framför allt handlar det också om att skapa ett tryggt och begripligt regelverk för de som idag fotograferar med drönare i sin dagliga verksamhet.