I samarbete med försäkringsbolaget Svedea kan Gefvert, förutom tidigare Flygansvar, nu även förmedla en Egendomsfösäkring för drönaren vilken gäller under flygning. Egendomsförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom (allriskförsäkring).