”Får acceptera även starkt negativa bedömningar”

Drottning Silvia har PO-anmält tidningarna Tiden, Expressen, Aftonbladet och Sydsvenskan för att ha publicerat fotografen Elisabeth Ohlson Wallins uppmärksammade satirbild. PO Ola Sigvardsson har avskrivit ärendet med motiveringen att drottningen år ”en av Sveriges mest kända offentliga personer” och får acceptera även ”starkt negativa bedömningar”.
Hovet har på uppdrag av drottningen överklagat till Pressens opinionsnämnd (PON).


I sin avskrivning av ärendet skriver PO Sigvardsson:
”Drottningen är en av Sveriges mest kända och offentliga personer. I den rollen får hon acceptera bedömningar och kommentarer av hennes verksamhet som även är starkt negativa. Till det kommer att Drottningen har en position är hon alltid har möjlighet att i offentligheten försvara sig mot nedsättande eller i hennes ögon felaktiga påståenden.”
Riksmarskalken Svante Lindqvist skriver i överklagan till Pressens opinionsnämnd:
”Publiceringen innebär att H.M. Drottningen utsatts för en synnerligen allvarlig och oförsvarlig publicitetsskada. Skadan förstärks av det faktum att H.M. Drottningen är gemål till Sveriges statsöverhuvud och således har att företräda nationen utomlands.”

*Satirbilden visar hur kungen och hans vänner, samlade runt ett bord, äter pizza från Camilla Henemarks nakna kropp. På golvet försöker drottning Silvia skrubba bort ett hakkors.

*Pressombudsmannen (PO) förbereder besvär till Pressens opinionsnämnd. Nämnden är domstol – fäller eller friar och fastställer straffavgiften.
Ett inte så djärvt tips är att i det här fallet följer opinionsnämnden pressombudsmannens råd.
Satirbilden kan du se HÄR!