Pressens opinionsnämnd friar tidningarna för satirteckningen

Pressens opinionsnämnd (PON) friar de fyra tidningarna, som hade anmälts av hovet på uppdrag av drottning Silvia för publiceringen av fotograf Elisabeth Ohlson Wallins satiriska montagebild. De friade tidningarna är: Tiden, Aftonbladet, Expressen och Sydsvenskan.
Friande domar i PON offentliggörs inte av principiella skäl av nämnden, ty det kan skada den utpekade i onödan.  Men beslutet publiceras av en av de friade, Expressens ansvarige utgivare Thomas Mattsson i hans blogg. Likaså av principiella skäl.


Det visar sig att först avskrev pressombudsmannen (PO) Ola Sigvardsson hovets klagan. Varpå hovet överklagade till Pressens opinionsnämnd (som är så att säga själva pressetiska domstolen). Även PON friar nu. Med bland annat motiveringarna:
”Drottningen är en av Sveriges mest kända och offentliga personer. I den rollen får hon acceptera bedömningar och kommentarer av hennes verksamhet som även är starkt negativa. Till det kommer att Drottningen har en position där hon alltid har möjlighet att i offentligheten försvara sig mot nedsättande eller i hennes ögon felaktiga påståenden.”

”När en kontroversiell bild publicerats och snabbt blivit omdiskuterad är det inte orimligt att andra tidningar vill visa sin läsekrets vad diskussionen handlar om. Att ge spridning åt material av detta slag är en del av mediernas samhälleliga roll, där fri information ska motverka ryktesspridning och felaktiga uppfattningar i det offentliga samtalet.

Den omdiskuterade satirteckningen kan du ser HÄR!