UPPDATERAT
Du har väl tillstånd från försvarsmakten att ”sprida” dina flygbilder som du har fotograferat från ett ”luftfartyg”? Om inte måste du enligt gällande lag lämna in bilderna till Försvarsmakten och få dem godkända för ”spridning”. Detta krävs oavsett om du säljer bilderna till en tidning, till en mäklare, gör vykort eller lägger ut dem på din facebooksida.


Utan att söka tillstånd för bildspridning får du i stort sett endast titta på dina flygbilder hemma i din kammare. Du har sannolikt överskridit gränsen för vad som menas med spridning redan när du mejlar bilderna till en kompis. Man behöver alltså inte söka tillstånd före att fotografera från ett flygplan, men väl för att sprida bilderna.
Detta berättar Anna-Lena Göransson Tidbeck som handlägger tillståndsfrågorna för bildspridning av flygfotograferade bilder och filmer vid Försvarsmakten, Militärregion mitt, Underrättelse- och säkerhetsavdelning, för BLF News.
Det finns två sätt att få tillstånd för spridning av flygbilder:
1. Är du flygfotograf vid enstaka tillfällen: Då skickar du in dina bilder för godkännande medelst till exempel en cd-skiva, usb-sticka till en av de fyra Militärregionerna. Du anger exakt adress var bilderna är tagna. Du får svar inom högst tre veckor om de är godkända.
2. Du sysslar mera permanent med flygfotografering. Då kan du ansöka om så kallad självgranskningsrätt. Det beviljas för en 12-månadersperiod och kan förlängas. Då får du ”sprida” dina bilder så att säga under eget ansvar.
För att få ett specialtillstånd måste du skicka in exempel på dina tidigare arbeten med flygbilder/filmer och de jobb du brukar göra. Självgranskningsrätten beviljas endast för ett län i taget.
Vilka län som hör under vilken Militärregion, telefonnummer och uppgifter mm hittar du här!
Vilka fotografer söker då självgranskningsrätten?
Anna-Lena Tidbeck:
– Dessa fotografer finns till exempel på alla bildbyråer och stora tidningar. Särskilt populär har flygfotografering blivit när det gäller bilder åt mäklare.
Vad får man inte visa?
– Ja militära anläggningar. Energianläggningar som kraftverk, eldistribution, ställverk och liknande. Kriminalanstalter, fängelser vill vi inte heller att det ska visas.
Broar? Horisontlinjer som förr i tiden var förbjudna på flybilder?
– Broar får man visa. Horisontlinjer bryr vi oss inte om.

FOTNOT: ”För spridning av flygbilder, och liknande registreringar, från luftfartyg över svenskt territorium krävs tillstånd från Försvarsmakten, enligt 6 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation. Tillstånd ska ges om spridning kan ske utan att det kan antas medföra skada för Sveriges totalförsvar.”
Här ett exempel på hur ett ”bildspridningstillstånd” kan se ut!