Två bilder som Mörbylånga kommun olovandes har kopierat från en kommunmedborgares hemsida kan kosta kommunens skattebetalare dyrt. Minst 100 000 kronor, berättar Ölandsbladet. Undersöker man fallet närmare visar det sig att det bakom dessa rader döljer sig en märklig historia. Bilderna har nämligen kommunen använt för att argumentera i ett annat tvistemål mot just samma person som stämt kommunen mot upphovsbrott.

 

Så här hänger den pikanta historien ihop. Det är Färjestadsbon Kenneth M Forsberg som kräver Mörbylånga kommun på 8 560 kr i skadestånd för att olovandes använt hans bilder. Men istället för att försöka göra upp i godo lät kommunledningen en advokatfirma anlägga moteld och inleda en dyr process. Först protesterade kommunen mot att fallet skulle avgöras som så kallat enkelt tvistemål (där parterna själva svarar för sina rättegångskostnader). Där förlorade kommunen.  Tingsrätten i Kalmar förklarade att det rörde sig om ett så litet belopp, lågt under ett halvt basbelopp och det skulle behandlas som enkelt tvistemål.
Sedan ifrågasatte kommunens advokat att Kenneth hade upphovsrätten till bilderna. Han var ju själv fotograferad. Kenneth förklarade då att bilderna hade han tagit själv: med kamerans självlösare. Tablå. Nytt avslag i tingsrätten.
Redan i februari var kommunens rättegångskostnader för bildbråket uppe i 56400 kr.  Och de är på god väg mot 100 000 kronor.
Kommunchefen i Mörbylånga Staffan Larsson försvarar kommunens agerande i Ölandsbladet:
”Det är en principiell fråga. Vi som kommun har ett moraliskt ansvar att hålla uppe lag och ordning och i det här fallet väljer vi att lägga pengar på att slutföra målet trots att det kostar en del pengar.”
Vad skulle Mörbylånga kommun använda bilderna till? Jo, Kenneth M Forsberg som är en mångsysslare hade sökt en ledigförklarad sjukskötersketjänst på deltid i kommunen. Han är utexaminerad sjuksköterska. Har arbetat på heltid som sjuksköterska i 13 år och genomgått två vidareutbildningar. Men han blev inte ens kallad till en anställningsintervju. Tjänsten gick till en person som arbetat som legitimerad sjuksköterska endast i 7 månader. En anhörig till en av de inblandade enligt Kenneth, som protesterade och stämde kommunen. På kommunchefens dator kopierade någon de två bilderna från Kenneths hemsida (han fotograferar och videofilmar bland annat). Bilderna presenterades i kommunens inlaga till tingsrätten som belägg för att Kenneth inte skulle vara lämplig person för sjukskötersketjänsten.
Kenneth:

– De har alltså lämnat in mina bilder till domstolen och har därmed framställt kopior av dessa utan min tillåtelse och eftersom nästan allt som inkommer till domstol, blir offentligt som inte sekretessklassas, innebär det formellt att vem som helst kan ta kopior genom datafil eller papperskopia och sprida mina foton, helt utan att jag har skydd – det är alltså fråga om ett förfarande som sätter upphovsrättsskyddet ur spel. har lämnat in mina bilder till domstolen och har därmed framställt kopior av dessa utan min tillåtelse och eftersom nästan allt som inkommer till domstol, blir offentligt som inte sekretessklassas, innebär det formellt att vem som helst kan ta kopior genom datafil eller papperskopia och sprida mina foton. Det är alltså fråga om ett förfarande som sätter upphovsrättsskyddet ur spel.
Återstår att se vad Kalmar tingsrätt anser. Låt oss gissa att ordföranden uppmanar parterna att förlika.