Dyra bilder? Sex små fotografier av tre kärnkraftverk för 70 243 kr. Det betalade Strålsäkerhetsmyndigheten till pr-byrån Intellecta Corporate. 16 250 kr uppgavs i fakturan ha gått till att leta upp fotografer och att skriva kontrakt.

Uppdraget gällde att ta bilder på tre kärnkraftverkv – Oskarshamn, Forsmark och Ringhals. Sex små bilder användes, skriver Aftonbladet. Tidningen avslöjar hur pr-firmor skor sig på statliga myndigheter. Genom bland annat att skriva underlag för generaldirektörers debattartiklar för 150 000 kr. Artiklar som sedan inte publiceras.
Läs mer här!