Det har blivit dyrare att stämma bildtjuvar! Men det kunde blivit ännu värre, säger B LF: s juridiske rådgivare Staffan Teste om den höjning av startavgiften för så kallade FT-mål (förenklade tvistemål) där ersättningsbelopp inte får överstiga 22 500 kr. Anmälningsavgiften har höjts från 1 juli från 450 till 900 kronor. För belopp överstigande 22 500 har det blivit ännu dyrare. Anmälningsavgiften har höjts till 2 800 kr.

– När det gäller FT-målen kunde det blivit ännu värre. Domstolsverket gick först ut med ett förslag om att höja till 1 900. Själv hann jag lämna in en bunt med stämningar innan höjningen, säger Staffan Teste.
Staffan tillsammans med sina medarbetare är just nu fullt sysselsatta med att driva över ett 30-tal fall om påstådd kränkning av upphovsrätt. Ett aktuellt TF-mål drivs för övrigt enligt EU-reglerna i Ungern. Det gäller för övrigt ett här på BLF NEWS tidigare omskrivet dramatiskt så kallat bungy-jump videofilmat av en studerande från Sollentuna. Det ungerska företaget, som olovandes publicerat videofilmen har genom det förenklade systemet stämts via svensk tingsrätt.
Ditt företag Bildombudsmannen AB har tvingats ökat sin personalstyrka?
– Jag hann inte klara av själv alla mål och har anställt två jurister på deltid. De hjälper mig vardera 3 dagar i veckan. Dessutom har jag hjälp av en person som sköter bokföringen.
Hur många upphovsfall har du drivit? Och hur många upphovsrätts domar blir det totalt per år i Sverige?
– Sedan starten 1995 har jag haft över 1 000 fall, men det har blivit förlikning i de flesta fall, domar i ungefär 150 fall. Sammanlagt inom upphovsrätten är det cirka 50 till 60 domar per år i Sverige. Och jag har känslan att det ökar. Folk vill inte betala, göra rätt för sig.
Vad kostar det att anlita Bildombudsmannen?
– Startavgiften är 1 000 kr inklusive moms, för att vi ska läsa in fallet. Sedan tar vi 1/3  plus moms av det beloppet som vi tar in av motparten. BLF-medlemmar har rabatt på både startavgift och det vi delar på.