Får skadestånd på 10 000 kr – men tvingas betala motpartens rättegångskostnader på en miljon

Att lämna i Sverige upphovsrättsligt skyddade bilder till förlag i andra länder skyddas inte av den svenska Upphovsrättslagen. Det konstaterar Svea hovrätt genom en dom i den mångåriga processen mellan Womax AB och dess ägare Ylva Blumenberg mot förlaget Bookhouse Publishing Sweden AB.

Hovrätten dömer visserligen Bookhouse förlag att betala Womax ett skadestånd på 10 000 kr för att olovandes publicerat bilder i två av tre svenska upplagor av boken ”Funky Business” – men avslår kraven på ersättning för 29 utländska upplagor.
Domen blir något av en Phyrrusseger för Womax som tvingas betala nära en miljon kronor för Bookhouse rättegångskostnader.
Womax AB har i dagarna överklagat hovrättens dom till HD och begär prövningstillstånd.
Bakgrunden till tvisten är den storsäljande boken ”Funky Business” av författarna och ekonomie doktorerna Jonas Ridderstråle och Kjell A Nordström som de gav ut på Bookhouse förlag. Boken illustrerades med 12 bilder/collage av Ylva Blomenberg/Womax som hävdade att hon gett tillstånd till att använda bilderna endast i en första svensk upplaga på 10 000 ex.
Womax förlorade 2009 i tingsrätten och överklagade i hovrätten och begärde i första hand sammanlagt tre miljoner kronor i skadestånd. Womax sänkte beloppet genom att kraven begränsades till upphovsrättsintrång till sex bilder och gällde två svenska upplagor och 29 upplagor utgivna av utländska förlag och på skilda språk.

Svea hovrätt dömer alltså Bookhouse förlag att betala Womax 10 000 kronor i skadestånd för upphovsrättsintrång vad gäller de två svenska upplagorna (man hade bara betalat för en första upplaga på 10 000 ex) – men friar Bookhouse vad gäller de utländska utgåvorna.
Den begränsade framgången för Womax i hovrätten blir dyr. Womax får visserligen 10 000 kr men tvingas betala Bookhouse rättegångskostnader på närmare en miljon kronor: både i tingsrätten (med 425 000 kr) och hovrätten (med 487 701 kr).  Dessutom de egna advokatkostnaderna med kanske lika mycket.
Hovrätten konstaterar att det i Sverige har utgivits tre upplagor av boken, men att det är oklart vad parterna egentligen hade kommit överens om. Men påpekar hovrätten:
”I enlighet med principerna för tolkning av avtal inom upphovsrätten ska oklara avtal tolkas restriktivt till rättsinnehavarens förmån. Avtalet ska därmed tolkas på det sätt som Womax hävdat, det vill säga att Bookhouse endast har förvärvat rätten att publicera bilderna i en upplaga av boken om 10 000 exemplar i Sverige.”
När det gäller det utländska utgåvorna skriver hovrätten:
”Enligt Womax har Bookhouse genom att ingå avtal om publicering av boken med utländska förlag olovligen spridit exemplar av bilderna till andra i utlandet. Hovrätten delar emellertid Bookhouses uppfattning att ingåendet av avtalen med de utländska förlagen inte innebär att Bookhouse har framställt exemplar av verken eller gjort verken tillgängliga för allmänheten enligt 2 § URL. Avtalen om utgivning med utländska förlag utgör därmed inget upphovsrättsligt relevant förfogande av Bookhouse.

Det kan här tilläggas att det förbud mot vidareöverlåtelse av upphovsrätt som finns i 28 § URL är en rent avtalsrättslig regel som inte kan grunda skadeståndsskyldighet på grund av upphovsrättsintrång”
Fortsättning följer om nu HD ger prövningstillstånd!