Frilansfotografernas ställning riskerar att försvagas genom en dom i Marknadsdomstolen. Svenska Fotografers Förbund (SFF) stämde ett företag, Svenska visningar SE360, som förser fastighetsbranschen med fototjänster.  SFF förlorade. Frilansfotograferna tvingas bland annat i  kontrakten med SE360 skriva på en klausul med risk om vite upp till 100 000 kr. I en separat kommentar till domen  säger BLF: s ordförande Johan Främst: ”Läs kontraktet noga – försök förhandla fram bättre villkor -skriv inte på dåliga avtal.”

Bakgrunden till domen är följande. När fastighetsmäklarna behöver bilder på de bostäder de förmedlar kan de vända sig till företaget SE360, som har sitt säte i Göteborg. SE360 i sin tur anlitar frilansfotografer runt om i Sverige som de skriver kontrakt med.

Systemet fungerar så att kunden beställer bilder av och betalar till SE360 – som i sin tur beställer och betalar fotografen. SE360 kräver att de frilansfotografer som arbetar åt dem skriver på ett kontrakt där det bl.a. heter:

”Fotografen förbinder sig att inte befatta sig med verksamhet som konkurrerar med SE360 (Konkurrensförbudet). Med konkurrerande verksamhet avses fototjänster avseende mäklar- och fastighetsbranschen.”

Förbudet att ta bilder på beställning av någon annan mäklare gäller inom ett område med en radie på 10 mil från fotografens hemort och upp till sex månader efter att kontraktet med SE360 har löpt ut.

Det kan bli dyrt att bryta mot den bestämmelsen. Det heter i kontraktet: ”Bryter Fotografen mot Konkurrensförbudet skall denne vid anfordran till SE360 utge ett vite motsvarande 100 000 kr. Utgivande av vite inverkar inte på SE360:s rätt att göra gällande andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.”

Det är särskilt kravet på att ”Konkurrensförbudet” även ska gälla upp till sex månader efter kontraktstiden med SE360 upphört som upprör SFF. Alltså stämde man SE360 inför Marknadsdomstolen och hävdat att avtalsvillkoren är oskäliga och att företaget vid vite förbjuds använda klausulen.

Men Marknadsdomstolen anser att SE360 är i sin fulla rätt att kräva detta och lämnar SFF: s yrkande utan bifall. Då Marknadsdomstolen är högsta instans går det inte att överklaga. Åtminstone inte i Sverige, möjligen kan man gå till Europadomstolen.

Risken är nu stor att även andra beställare av fototjänster börjar införa liknande klausuler.

– Vi kunde inte visa att fotograferna har en underlägsen ställning. Antagligen berodde det på att de fotografer som vi företrädde i det här målet helt enkelt inte vågade ställa upp som vittnen under huvudförhandlingen i Marknadsdomstolen då de var rädda för att det skulle innebära någon form av repressalier. De var rädda för att de skulle bli svartlistade av de här tjänsteföretagen, säger förbundsjuristen Catharina Ekdahl hos SFF i en kommentar till tidningen Affärsvärlden.

PS.  På sin hemsida söker just nu SE360 frilansfotografer. Med bland annat följande ”utrustningskrav”:

”Digital systemkamera. Vidvinkelobjektiv MED EFFEKTIV brännvidd In Minst 19 mm (MED fullstor sensor) Eller motsvarande. Fisheye-objektiv. Stativ MED panoramahuvud. Bredbandsuppkoppling. Goda kunskaper i bildredigering. Bil.”

Ifall att du skulle vara intresserad…

BLF: s ordförande Johan Främst: ”Läs kontraktet noga – skriv inte på dåliga avtal”

BLF: s ordförande Johan Främst, vad ska ge en frilansfotograf göra som erbjuds kontrakt med vitesklausuler på 100 000 kr som SE360 tillämpar? Skriva på under protest? Bojkotta SE360?

Johan Främst:

– Dåliga avtal är ett gissel som den här branschen alltid brottats med,

och ofta har de stämpeln ”Dåligt betalt”.

– Det gäller att fotografen läser igenom avtal de får i sina händer

noga, att inte tveka på att söka juridisk rådgivning om något skulle

verka obegripligt eller svårtolkat. Sedan skall man inte skriva på

avtal som utgör ett hot mot det egna företagets verksamhet, det är

osunt. Skall man livnära sig som professionell fotograf kan man inte

vara amatör som företagare, även den rollen måste man ta på allvar.

Skriver man inte på ett dåligt avtal blir problemet att man förlorar

den kunden och eventuella inkomster det skulle generera, vilket är ett

problem, men man står fri att söka sig nya kunder och inkomster.

Skriver man på ett dåligt avtal riskerar man att bli helt bakbunden

och inte kunna göra något åt den uppkomna situationen. Rådet blir:

Läsa avtal noga innan du skriver under, är du inte nöjd med

villkoren, så försök att förhandla så att bägge parter blir nöjda, går

inte det så strunta i affären och se det som en seger att du slapp

problemen!

Dyrt nöje att bryta mot bildförmedlarens ”slavkontrakt” – 100 000 kr i vite

Frilansfotografernas ställning riskerar att försvagas genom en dom i Marknadsdomstolen. Svenska Fotografers Förbund (SFF) stämde ett företag, Svenska visningar SE360, som förser fastighetsbranschen med fototjänster.  SFF förlorade. Frilansfotograferna tvingas bland annat i  kontrakten med SE360 skriva på en klausul med risk om vite upp till 100 000 kr. I en separat kommentar till domen  säger BLF: s ordförande Johan Främst: ”Läs kontraktet noga – försök förhandla fram bättre villkor -skriv inte på dåliga avtal.”

 

 

Bakgrunden till domen är följande. När fastighetsmäklarna behöver bilder på de bostäder de förmedlar kan de vända sig till företaget SE360, som har sitt säte i Göteborg. SE360 i sin tur anlitar frilansfotografer runt om i Sverige som de skriver kontrakt med. Systemet fungerar så att kunden beställer bilder av och betalar till SE360 – som i sin tur beställer och betalar fotografen. SE360 kräver att de frilansfotografer som arbetar åt dem skriver på ett kontrakt där det bl.a. heter:   ”Fotografen förbinder sig att inte befatta sig med verksamhet som konkurrerar med SE360 (Konkurrensförbudet). Med konkurrerande verksamhet avses fototjänster avseende mäklar- och fastighetsbranschen.” Förbudet att ta bilder på beställning av någon annan mäklare gäller inom ett område med en radie på 10 mil från fotografens hemort och upp till sex månader efter att kontraktet med SE360 har löpt ut. Det kan bli dyrt att bryta mot den bestämmelsen. Det heter i kontraktet:  ”Bryter Fotografen mot Konkurrensförbudet skall denne vid anfordran till SE360 utge ett vite motsvarande 100 000 kr. Utgivande av vite inverkar inte på SE360:s rätt att göra gällande andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.”Det är särskilt kravet på att ”Konkurrensförbudet” även ska gälla upp till sex månader efter kontraktstiden med SE360 upphört som upprör SFF. Alltså stämde man SE360 inför Marknadsdomstolen och hävdat att avtalsvillkoren är oskäliga och att företaget vid vite förbjuds använda klausulen. Men Marknadsdomstolen anser att SE360 är i sin fulla rätt att kräva detta och lämnar SFF: s yrkande utan bifall. Då Marknadsdomstolen är högsta instans går det inte att överklaga. Åtminstone inte i Sverige, möjligen kan man gå till Europadomstolen. Risken är nu stor att även andra beställare av fototjänster börjar införa liknande klausuler. – Vi kunde inte visa att fotograferna har en underlägsen ställning. Antagligen berodde det på att de fotografer som vi företrädde i det här målet helt enkelt inte vågade ställa upp som vittnen under huvudförhandlingen i Marknadsdomstolen då de var rädda för att det skulle innebära någon form av repressalier. De var rädda för att de skulle bli svartlistade av de här tjänsteföretagen, säger förbundsjuristen Catharina Ekdahl hos SFF i en kommentar till tidningen Affärsvärlden. 

PS.  På sin hemsida söker just nu SE360 frilansfotografer. Med bland annat följande ”utrustningskrav”: ”Digital systemkamera. Vidvinkelobjektiv MED EFFEKTIV brännvidd In Minst 19 mm (MED fullstor sensor) Eller motsvarande. Fisheye-objektiv. Stativ MED panoramahuvud. Bredbandsuppkoppling. Goda kunskaper i bildredigering. Bil.” Ifall att du skulle vara intresserad…

BLF: s ordförande Johan Främst:”Läs kontraktet noga – skriv inte på dåliga avtal” BLF: s ordförande Johan Främst, vad ska ge en frilansfotograf göra som erbjuds kontrakt med vitesklausuler på 100 000 kr som SE360 tillämpar? Skriva på under protest? Bojkotta SE360? 

Johan Främst:- Dåliga avtal är ett gissel som den här branschen alltid brottats med,och ofta har de stämpeln ”Dåligt betalt”. – Det gäller att fotografen läser igenom avtal de får i sina händernoga, att inte tveka på att söka juridisk rådgivning om något skulleverka obegripligt eller svårtolkat. Sedan skall man inte skriva påavtal som utgör ett hot mot det egna företagets verksamhet, det ärosunt. Skall man livnära sig som professionell fotograf kan man intevara amatör som företagare, även den rollen måste man ta på allvar.Skriver man inte på ett dåligt avtal blir problemet att man förlorarden kunden och eventuella inkomster det skulle generera, vilket är ettproblem, men man står fri att söka sig nya kunder och inkomster.Skriver man på ett dåligt avtal riskerar man att bli helt bakbundenoch inte kunna göra något åt den uppkomna situationen. Rådet blir:Läsa avtal noga innan du skriver under, är du inte nöjd medvillkoren, så försök att förhandla så att bägge parter blir nöjda, gårinte det så strunta i affären och se det som en seger att du slappproblemen!