Det blev ett dyrt nöje för en partihandel i Boxholm att sno 51 bilder ur grossistföretaget Multi Flames i Hässleholm katalog. I en förlikningsdom vid tingsrätten i Hässleholm förpliktigas Boxholmsföretaget att betala ett skadestånd på 110 00 kronor till Multi Flame.

Boxholmsföretaget får betala 50 000 kr omgående och har medgetts en avbetalningsplan för de återstående 60 000 kronorna. Beloppet ska även täcka jur kand Staffan Testes arvode som juridiskt ombud för Multi Flame.

Som Nyhetsbrevet berättat upptäckte grossistföretagtet Multi Flame – som säljer tändare med tillbehör, rakhyvlar, tandborstar, batterier mm – att Boxholmsföretaget hade scannat av 51 av företagets reklambilder och publicerat i den egna katalogen. Multi Flame stämde Boxholmsföretaget, som vid en förberedande förhandling först erbjöd ett mindre belopp som kompensation, men sedan hävde att man hade fått lov att använda bilderna av de olika produkternas tillverkare. Men alla bilder hade tagits av en anställd i Multi Flame