Foto: Urban Mattsson  (Bilden är ett montage)

Bildleverantörernas Förening – BLF – bildades 1950. Från och med nu är BLF_Fotograferna en förening för fotografer och filmare och från nästa år är vi en fristående del av Journalistförbundet. BLF Bildhantering AB kommer fortsätta att ge service åt bildbyråer och andra arkiv genom en servicetjänst. Rune Borgström var ordförande under hela 36 år och är utsedd till föreningens
hedersordförande. Han fick 2017 utmärkelsen ”I Bildens Tjänst”. Rune Borgström ger här en bild av föreningens ursprung.

”För 70 år sedan var det några fotografer och bildbyråchefer, med den svenske ”kungen” inom bildbyråbranschen Harald Althin i spetsen, som diskuterade behovet av att enas i en organisation för att sträva efter gemensamma prislistor och leveransvillkor. De oorganiserade bildbyråerna och fotograferna hade länge funnit sig i de stora tidningarnas godtycke när det gällde prissättning. Pressfotografernas Klubb hade bildats 1930 och de bildade inom sig 1949 en sektion för bildleverantörer.

Under det kommande året hölls fem planeringsmöten innan man bildade den fristående Bildleverantörernas Förening vid ett konstituerande sammanträde den 21 september 1950. Harald Althin som långt tidigare startat två av de ledande bildbyråerna i Sverige blev föreningens ordförande. Föreningen hade alltså de ”tunga” med sig från starten. Det var ett trettiotal medlemmar vid starten och en av dessa var Nils Sallstedt, en erfaren pressfotograf och bildbyråägare. Han var väldigt aktiv i föreningen redan från början. Han blev 1957 föreningens andre ordförande. Man har kallat Nils Sallstedt för Mr BLF, och han har betytt mycket för föreningen under uppbyggnadsskedet då han besatte flera poster i styrelsen, ofta samtidigt, som ordförande, kassör och ombudsman.

1969 tillträdde Stig Yngve som ordförande och honom fick jag själv äran att efterträda 1974. Redan från föreningens start betonade Althin betydelsen av att de stora byråerna skulle samsas i en organisation med de små enmansföretagen inom bildbranschen. Som främsta målsättning stod att få gemensamma priser och leveransvillkor för hela branschen. Och den målsättningen har den här 70-åringen, BLF, haft under hela sitt liv.

Årligen utges vår cirkaprislista (FOTOguiden) med leveransvillkor, den första som sanktionerades av Konkurrensverket och som är en bra vägledning för våra medlemmar vid prissättning. Vi har haft med Tidningsutgivarna och Televisionen i detta och det har varit viktigt för våra medlemmar när affärer ska ske snabbt och när det inte finns möjlighet att förhandla om priser och villkor.

Bildhantering är numera en alltmer global verksamhet och 1993 var BLF med vid Cepics konstituerande möte i Berlin, så BLF är en av grundarna av Cepic, den europeiska upphovsrättsorganisationen för bildbyråer med närmare 600 medlemmar.

Under senare år har internetrevolutionen skapat nya upphovsrättsliga problem. Vi i BLF hade 1999 den första rättegången i Sverige om bildstöld på internet. Det resulterade i en dom som klart slog fast att en stöld är en stöld även om den sker på internet, där man kan försöka att slingra sig med länkar och andra tekniska bortförklaringar. Vår dåvarande ombudsman Staffan Teste var lättad och glad över segern inte minst med tanke på att ”boven” utrustat sig med en av landets namnkunnigaste försvarsadvokater.

Det är mycket som står på spel och det är viktigt att vår förening är fortsatt stark så att vi gemensamt kan hjälpas åt att för våra medlemmars skull föra bildhanteringen framåt på bästa sätt.”

Av Rune Borgström

BLF:s samtliga ordföranden:

1950–1956              Harald Althin
1957–1968              Nils Sallstedt
1969–1972              Stig Ynvge
1973–2009              Rune Borgström
2010–2013              Johan Främst
2014–2016              Lars Modie
2017–                      Paul Vestergren

Styrelsen