Jag söker en bild på Einstein där han räcker ut tungan. Den ska vara till en skylt åt en blivande student. Finns det någon site där man kan ladda ner bilden utan att bryta mot copyright lagen?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Bilden anses vara utan upphovsrättsligt skydd, men de bildbyråer som har bilden vill oftast ha betalt för att de vårdat och sparat bilden i sina arkiv.

BLF:s notering. Att en bildbyrå varit affärsmässig och skannat in en äldre bild, där upphovsrätten gått ut, i en hög upplösning kan vara värt mer prismässigt sett än en bild med gällande upphovsrätt även om bilden finns att hämta gratis i låg upplösning på nätet.