Har på en tidnings förfrågan om bilder på en specifik person skickat in ett antal bilder via e-post som dom uppgav skulle publiceras tillsammans med en artikel om personen. ev. (en eller två bilder gällde det för artikeln). Det blev ingen artikel utan endast en notis och inga bilder. På vilken grund kan jag hävda att ersättning skall utgå till mig?

Svar från bildombudsmannen Staffan Teste: Har de gjort en fotobeställning och uttryckligen sagt så skall du fakturera. Har de bett att få bilder till påseende kan du inte fakturera.

BLF:s notering. I våra guider finns det numera i leveransvillkoren hur man kan hantera av- eller ombokning av uppdrag. För uppdrag inom dagspress finns en särskild skrivning i DAGSPRESSguiden.