Om någon i ett annat EU-land skulle sno dina bilder och publicera dem utan tillstånd – här ett bra tips! Stäm bara vederbörande. Via en svensk tingsrätt på din ort. På svenska. Som ett så kallat EU-småmål. Det är enkelt och kostar bara 450 kronor i stämnigsavgift. Och du riskerar inte att betala dyra rättegångskostnader.

BLF: s juridiske rådgivare Staffan Teste har god erfarenhet av EU: s småmål och rekommenderar systemet gärna. Han har både vunnit småmål för sina klienter och lyckats få till stånd flera förlikningsdomar genom att stämma vid svensk domstol. Det har gällt fall i Frankrike, Nederländerna, England och Finland.
Ett typfall:
En kvinnlig fotograf i Stockholm upptäckte en av sina bilder på ett holländskt företags hemsida, som arrangerar årliga Beach-evenemang på den Nederländska Nordsjökusten. Företaget vägrade att betala. Med hjälp av jur kand Staffan Teste stämde hon via Stockholms tingsrätt det holländska företaget och krävde – för att olovligen publicerat en av hennes fotografier i vart fall på sin hemsida och sin facebook-sida och i tre nyhetsbrev – 16 000 kr. Domstolen uppmanade parterna att i första hand förlika.
Det blev en av tingsrätten fastställd förlikning mellan parterna. Det holländska eventföretaget åläggs att ”i ett för allt” inom 10 dagar betala i ersättning 11 000 kr. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad, heter det vidare i domen skriven på svenska.
Domen är skriven i form av ett så kallat certifikat: ”INTYG OM DOM I ETT EUIROPEISKT SMÅMÅLSFÖRFARANDE.”  Det för att man ska enkelt skicka krav till det andra EU-landets motsvarighet till kronofogdemyndigheten om svaranden skulle krångla med att betala.
Att använda sig av småmålsförfarandet inom EU är i regel behändigt. Man behöver inte anlita advokat. Det finns en lättläst handbok på svenska på nätet.
Genom att fylla standardformulären på det egna språket är proceduren enkel. Domstolarna svarar för översättningen av dokument. Tingsrätten måste inom 14 dagar från att ha mottagit anmälningsformuläret från klaganden ha delget svaranden i det andra EU-landet en kopia av anmälan med bifogad svarsformulär. Sedan har svaranden 30 dagar på sig att svara. Inom 30 dagar från att domstolen mottagit ett eventuellt svar ska domstolen meddela dom eller begära kompletterande uppgifter.
Systemet med EU: s småmål har tillkommit för att smidigt skipa rättvisa bland annat i vanliga konsumentmål. Men kan med fördel användas i upphovsrättsmål.
Systemet med småmål tillämpas i samtliga EU-länder. Med undantag av Danmark som inte har antagit lagen!
Du kan läsa mera här!
Och du kan tanka hem en pdf-kopia av Handboken för EU: s småmål på svenska här!