Ska du köpa en hårddisk eller några usb-minnen? Den 1 september blev dessa dataprylar dyrare genom Copyswedes nya och omstridda avgift. Men hav tröst. Ordförande Johan Främst har ett enkelt och praktiskt tips. Så här gör du för att slippa betala den nya avgiften.

Du klickar här! Fram på skärmen kommer en blankett från Copyswede. Du registrerar dig som ”Professionell Användare”. Klick igen. Din blankett går iväg…
För Johan tog det exakt 6 minuter att få följande  svarsmejl:
”Hej, Er ansökan som professionell användare är nu beviljad. Ert organisationsnummer är nu sökbart i vår proffsdatabas för importörer/ återförsäljare och försäljning till er får ske utan att privatkopieringsersättning utgår.”

(Observera att du genom att registrera dig om Professionell Användare även befrias från avgiften på CD- och DVD-skivor)

Bakgrunden är den att Copyswede vill införa en avgift på 80 kronor (100 kr inkl moms) för en hårddisk och en krona per GB för usb-minnen. Men man kom inte överens med sin motpart UMA som är paraplyorganisation för branschen som säljer elektronik. I avvaktan att frågan avgörs i en skiljenämnd – vilket kan dröja till sommaren 2012 – tas bara halva avgiften ut. Det vill säga 40 kronor plus moms för hårddiskar och 50 öre per GB för usb-minnen.
Copyswede är en organisation som licensierar vidareanvändning av radio och tv. Bakom Copyswede står 14 sk kulturskapande organisationer. Copyswede stiftades 1999 och började med att ta ut kassettavgifter. Den tekniska utvecklingen har gjort att kassetter ersatts av CD, och DVD. Avgifterna har gett Copyswede många goda miljoner som delats ut till upphovsmännen och deras organisationer. Men nu har även CD- och DVD-skivorna börjat spela ut sin roll som lagringsmedel för privatkopiering och då vill man avgiftsbelägga usb-minnen och hårddiskar.
Det är kontroversiellt och kritikerna menar att lagen inte medger avgifter på usb-minnen och hårddiskar och inte kan tolkas som Copyswede gör.